لوبیا، سویا، جوانه، نخود سبز، ذرت، قارچ، بروکلی، خیار، مغزیجات، فلفل دلمه ای

دسته بندی شده در: