ساندویچ نان روگن/مک دونالد، میکس گوشت گوسفندی و گوساله ۱۵۰گرم، سالاد، سس مخصوصی

دسته بندی شده در: