سیب زمینی تنوری بدون روغن، سس مخصوص
۲۰۰ گرمی و ۴۰۰ گرمی

دسته بندی شده در: