۱۵۰ گرم فیله مرغ، پنه، سس مخصوص، گوجه، گوجه چری

دسته بندی شده در: